Sferik tekiz podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Sferik düzlük podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Sferik düzlük podşipnikleri, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäkli tizligi, ýönekeý gurluşy, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel ýük göterip bilýän iň täsirli rulman.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material Daşky gabyk: uglerod polat;Içki top: polat götermek
Sapagyň görnüşi Aýal sapak / Içki sapak / Boş sapak;Çep / sag eli sapak.
Faceerüsti bejermek Galplaşdyrmak / işlemek;Sink, bürünç, hrom, nikel örtük.
Model belgisi PHS5, PHS6, PHS8, PHS10, PHS12, PHS14, PHS16, PHS18, PHS20, PHS22, PHS25, PHS28, PHS30.
POS5, POS6, POS8, POS10, POS12, POS14, POS16, POS18, POS20, POS22, POS25, POS28, POS30.
SI5T / K, SI6T / K, SI8T / K, SI10T / K, SI12T / K, SI14T / K, SI16T / K, SI18T / K, SI20T / K, SI22T / K, SI25T / K, SI28T / K, SI30T / K.
SA5T / K, SA6T / K, SA8T / K, SA10T / K, SA12T / K, SA14T / K, SA16T / K, SA18T / K, SA20T / K, SA22T / K, SA25T / K, SA28T / K, SA30T / K.
NHS3, NHS4, NHS5, NHS6, NHS8, NHS10, NHS12, NHS14, NHS16, NHS18, NHS20, NHS22, NHS25, NHS28, NHS30
NOS3, NOS4, NOS5, NOS6, NOS8, NOS10, NOS12, NOS14, NOS16, NOS18, NOS20, NOS22, NOS25, NOS28, NOS30
SI5E, SI6E, SI8E, SI10E, SI12E, SI15ES, SI17ES, SI20ES, SI25ES, SI30ES, SI35ES, SI40ES, SI45ES, SI50ES, SI60ES, SI70ES, SI80ES.
SA5E, SA6E, SA8E, SA10E, SA12E, SA15ES, SA17ES, SA20ES, SA25ES, SA30ES, SA35ES, SA40ES, SA45ES, SA50ES, SA60ES, SA70ES, SA80ES.
Beýleki materiallar Daşky gabyk: uglerod polat;Içki top: Uglerod polat
Töleg T / T, paypal, West Union, L / C.
Arza Çybykdan ýasalan podşipnik in engineeringenerçilik gidrawlik ýag silindrini, Forging maşyn gurallaryny, in engineeringener tehnikasyny, awtomatlaşdyryş enjamlaryny, awtoulag amortizatoryny, gidrawlik tehnikasyny we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Suwy tygşytlamakda, hünär tehnikasynda we beýleki pudaklarda ulanylýan öz-özüni ýaglaýjy bogunlar we kömekçi wada.
OEM / ODM Biz professional göteriji öndüriji.OEM we Customized Service ikisi hem gözleg we barlag bölümimize kabul edilýär.Gerek bolsaňyz, gözleg wagtynda suratyňyzy görkeziň.Sagbol

 

Üstünlikleri

1. Güýçli önümçilik tehnologiýasy
1) 70 ýyllyk önümçilik taryhy bilen, esasan, gaz turbinalary, ýylylyk energiýasy öndürmek, gidroelektrik öndürmek, ýadro energiýasy we beýleki energiýa öndürmek üçin esasy hereketlendirijiler, gurluşyk tehnikasy üçin gidrawliki gözegçilik turbalary, gaz turbinalary we gidrawliki gözegçilik bölümleri üçin ýokary temperatura komponentleri öndürilýär.
2) Birmeňzeş şekilli we aýlyk önümi 1000 baldan gowrak bolan orta göwrümli önümçilik usuly, şeýle hem her önüm üçin dürli aýratynlyklary bolan ýeke önümçilik usuly bar we tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaýar.

2. Ajaýyp kebşirleýiş tehnologiýasy we ussatlygy
Bizde JIS ülňülerine, ASME ülňülerine, işewür hyzmatdaş standartlaryna we ş.m. laýyk gelýän kebşirleýjiler toparymyz bar we kebşirleýiş endiklerimizi has-da ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

3. Dizaýn tehnologiýasy takyk
1) Galkan ekskawatory üçin gidrawlik dolandyryş turbageçiriji modulyny (trolleýden soň) taslamakda baý tejribe.
2) Gurluşyk tehnikasynyň gidrawliki gözegçilik turbasy üçin päsgelçilikden gaça durmak üçin 3D CAD netijeli dizaýn üçin ulanylýar.
3) malylylyk energiýasyny, ýadro energiýasyny aýlaýan suw geçirijilerini, gömülen suw üpjünçilik turbalaryny, suw köprülerini, suw arassalaýjy zawod turbalaryny we dürli desga turbalaryny taslamakda baý tejribe.

Hyzmat

Her bir müşderi bilen işlemek, yzygiderli pikir alyşmak we ýörite programmaňyz üçin gidrawlik silindriňiziň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamagy ýüregimize düwýäris.Adaty diapazonymyz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size ýörite gidrawliki silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: