Orta ekskawator silindri (10-29t)

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, NOK, SKF, Hallite we ş.m. ýaly markalardan getirilen möhürleýji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu has gowy möhürleme täsiri we berk berkligi bar.Mundan başga-da, gaýtadan işlemek, awtomatiki elektroplatirlemek we reňklemek üçin ösen CNC maşyn gural tehnologiýasyny ulanýarys, ýokary öndürijilik derejesi üçin pes ýerüsti çişlik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Om Boom silindr

Arm silindr

● Çelek silindr

zcxcs
Parametriň ady Parametr bahalary
Tube ID 120-200 mm
Rod OD 80-120 mm
Insult 002500 mm
Iş basyşy 25-35 MPa
Işleýiş temperaturasy - 25 ℃ + 120 ℃

Üstünlikleri

1.Önümiň umumy öçürilmegi adaty öz-özüni ýaglaýjy gabyklar bilen enjamlaşdyrylyp ýa-da ululygyna görä düzülip bilner.
2.Strengthokary güýçli materiallary we ykjam gurluş dizaýnyny kabul ediň we silindriň ýokary basyş we agyr ýük astynda aşa ýadawlyk ömrüni üpjün etmek üçin ýörite ýylylyk bejergisini we kebşirleýiş işini kabul ediň.
3.Poslama garşy ýerüsti poslama garşy çözgütler, nikel-hrom örtügi, keramiki pürküji, lazer bilen örtmek, QPQ we ş.m. üpjün edip bileris.
4.Gidrawlik gulplar, partlama garşy klapanlar, ýag turbalary we ş.m. bilen birleşmek aňsat.
5.Temperatura silindrini özleşdirmek hyzmatynyň has köp görnüşini berip biler (-25 ℃ ~ + 120 ℃).
6.Matureetişen bufer dizaýnynyň ulanylmagy, güýç meýdançasyny we iş netijeliligini peseltmezden, ýükleýji işleýän mahaly nebit silindriniň täsirini azaldyp biler.

Hyzmat

Her bir müşderi bilen işlemek, yzygiderli pikir alyşmak we ýörite programmaňyz üçin gidrawlik silindriňiziň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamagy ýüregimize düwýäris.Adaty diapazonymyz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size gidrawlik silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: