Gidrawlik silindr komponentleri

 • Gyzgyn rulonly turba

  Gyzgyn rulonly turba

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhür toplumlary bilen ýygnaň. CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we boýag enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky ýeriniň bolmagyny üpjün etmek üçin gödeklik we has ýokary öndürijilik derejesi. Silindriň işleýşini rahat we ygtybarly goramak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy.
 • Sowuk çyzylan we togalanan turba

  Sowuk çyzylan we togalanan turba

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
  CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.
 • DOM kebşirleýji turba

  DOM kebşirleýji turba

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
  CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.
 • Porzin taýagy

  Porzin taýagy

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhür toplumlary bilen ýygnaň. CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we boýag enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky ýeriniň bolmagyny üpjün etmek üçin gödeklik we has ýokary öndürijilik derejesi. Silindriň işleýşini rahat we ygtybarly goramak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy.
 • Döküm işleýiş bölegi

  Döküm işleýiş bölegi

  Galp işlenen bölekler gidrawliki silindrleriň aýrylmaz bölekleri bolup, ösen tehnologiýa bilen ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Önümiň ähli jikme-jiklikleri, könelmegine we çydamlylygyna üns bermek üçin döredildi.Mundan başga-da, galp guýma bilen işlenen bölekler uzak hyzmat ediş möhletiniň, ajaýyp ussatlygyň, ykjam gurluşyň, poslama garşylygy, täsir garşylygy we arzan bahasy ýaly artykmaçlyklara eýedir.Önümler dürli müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Ajaýyp dizaýny we ýokary çykdajylylygy sebäpli, bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.
 • Nebit turbasy we gurnama

  Nebit turbasy we gurnama

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhür toplumlary bilen ýygnaň. CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we boýag enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky ýeriniň bolmagyny üpjün etmek üçin gödeklik we has ýokary öndürijilik derejesi. Silindriň işleýşini rahat we ygtybarly goramak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy.
 • Polat gyrymsy

  Polat gyrymsy

  Polat pyçak Germaniýadan getirilen özboluşly metal polat simden ýasalýar, ajaýyp ussatlygy, ýumşak we amatly ulanylmagy bilen, el kesmek duýgusy ýok, kesmäge garşy, aşaga çydamly, poslama garşy, berk çydamlylyk çep bilen tersine bolup biler we sag eller, arassalamak we ulanmak aňsat we ýeňil.
 • Mis garyndysy

  Mis garyndysy

  Çotga Germaniýadan getirilen özboluşly demir polat simden ýasalyp, ajaýyp ussatlygy, ýumşak we amatly ulanylmagy bilen, el kesmek duýgusy ýok, kesmäge garşy, aşaga çydamly, poslama garşy, berk çydamlylyk çep we saga öwrülip bilýär eller, arassalamak we ulanmak aňsat we ýeňil.
 • Bufer

  Bufer

  Bufer çotgasy ajaýyp ussatlygy, ýumşak we amatly ulanylmagy bilen, Germaniýadan getirilen özboluşly demir polat simden ýasalýar, elleri kesmek duýgusy ýok, kesmäge garşy, aşaga çydamly, poslama garşy, berk çydamlylyk çep bilen tersine bolup biler we sag eller, arassalamak we ulanmak aňsat we ýeňil.
 • Sferik tekiz podşipnikler

  Sferik tekiz podşipnikler

  Sferik düzlük podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Sferik düzlük podşipnikleri, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäkli tizligi, ýönekeý gurluşy, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel ýük göterip bilýän iň täsirli rulman.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar
 • Metal-polimer öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Demir polimer öz-özünden ýaglaýjy rulman esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Metal polimer öz-özünden ýaglaýjy podşipnik, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäk tizligi, ýönekeý gurluş, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel göterip bilýän iň täsirli rulman. ýüklemek.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar.
 • Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler, iň kiçi sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäk tizligi, ýönekeý gurluşy, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda göterip bilýän iň köp wekil rulman. eksenel ýük.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar
12Indiki>>> Sahypa 1/2