DOM kebşirleýji turba

Gysga düşündiriş:

Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik prosesi

111

Bobanyň süýşmegi

222

Kebşirlemek

333

Kadalaşdyrmak

444

Görkezmek

555

Duzlamak

666

Nebit çekildi

777

Sowuk çyzyldy

888

Göni düzmek

999

NDT

11111

Gaplamak

Elektrik toguň üstünden geçýär.Elektrik akymy üýtgeýär we ýokary ýygylyga eýe.Elektromagnit induksiýa induktorda bar bolan elektrik togynyň ýygylygy bilen elektrik döredýär.Elektrik togy kebşirlenmeli, ýylylyk öndürmeli we diňe ýüzleý bölekleri eremeli ýüzlerde jemlener.

13232

Adaty CD-den tapawutlylykda, aýnanyň üstki şahsyýetini almak üçin ýaglamak üçin reaksiýa ýagy.

fefewfr

Mümkinçilik

Mümkinçilik

Ölçegi
Täsinlik: <3%
Göni: <0,5: 1000mm

Üpjün etmegiň ýagdaýy we mehaniki aýratynlyklary

Polat derejesi Eltip bermek ýagdaýy Hasyl bermek Dartyş güýji Uzalma A5 HRB
E355 +C 80580MPa 50650MPa ≥8% > 90

Himiki düzümi

Polat derejesi Standart C.% Si% Mn% S.% S.% Al%
E355 EN10305-2 0,14 ~ 0.22 <0.4 1.2 ~ 1.6 <0.025 <0.025 0.02 ~ 0.07

Üstünlikleri

Sowuk çyzgy / togalanýan turba bilen deňeşdiriň

Fine Has gowy ululyklar
● Has gowy görnüşi (OD we ID tegelekligi)
Quality Hiliň gowulaşmagy (reňklenenden soň az kemçilik we netijede ýadawlyk ömri gowulaşdy)
Ight Çydamly çydamlylyk (eksantriklik we diwar galyňlygy) à Ekssentriklik, adatça bökdençsiz turbalarda kepillendirilişi ýaly 7,5% ýerine 3% iň ýokarydyr
● Turbalar bökdençsizden has ygtybarly à Turbalar Ultrasonik synag (Doly beden) tarapyndan 100% dolandyrylýar, bökdençsiz diňe Eddy Current bilen dolandyrylýar

Mysal üçinABŞ bazarynda silindrleriň 90% -i kebşirlenen turbalar bilen öndürilýär, bazarda kebşirlenen turbalaryň bolmagy sebäpli

Hyzmat

Pikirleri paýlaşmak we gidrawliki silindrleri ulanmagyňyzyň laýyklygy we öndürijilik talaplary barada möhüm maglumatlary ýygnamak üçin her bir müşderi bilen işleşmäge borçlanýarys.Adaty setirimiz siziň programmaňyza laýyk gelmeýän bolsa, size gidrawlik silindrler barada maslahat berip bileris we olary taslamakda uly tejribämiz bar.Dinamiki, innowasiýa we ygtybarly gidrawlik we işleýiş çözgütlerini garaşýanlaryňyzdan has ýokary derejede ösdürmäge çalyşýarys.

Programma meýdany

Öňdebaryjy gidrawlik silindr öndürijisi hökmünde, dürli bazar segmentleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gidrawliki silindrleri we çözgütleri bermäge borçlanýarys.
Önümlerimiz dag-magdan we gurluşyk, oba hojalygy we tehniki hyzmat, ýük götermek, tokaý hojalygy, götermek, gaýtadan işlemek, goranmak, energiýa we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar.

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: