Gidrawlik silindr

 • Tigir ýükleýji silindr (1.5-35t)

  Tigir ýükleýji silindr (1.5-35t)

  Önümlerimizde öňdebaryjy CNC maşyn gurallary, gorizontal işleýiş merkezleri, kebşirleýiş robotlary, bölekleri arassalaýjy serişdeler, awtomatiki gurnama liniýalary, awtomatiki reňk enjamlary we ş.m. gidrawlik silindrler oňat enjamlaşdyrylan enjamlary we ösen gurallary ulanyp, önümçilik prosesinde 360 ​​dereje hil gözegçiligini üpjün edýär. ähli önümler üçin gidrawliki silindrleriň hiliniň dürli müşderileriň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin öndürijiligi, gurluşy, ölçegli çydamlylygy, gödekligi, gatylygy, basyşy we berkligi barlanýar.
 • Mini-ekskawator silindri (10 ýaşdan kiçi)

  Mini-ekskawator silindri (10 ýaşdan kiçi)

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
  CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.
 • Orta ekskawator silindri (10-29t)

  Orta ekskawator silindri (10-29t)

  Bu önüm, NOK, SKF, Hallite we ş.m. ýaly markalardan getirilen möhürleýji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu has gowy möhürleme täsirine we berk berkligine eýe.Mundan başga-da, gaýtadan işlemek, awtomatiki elektroplatirlemek we reňklemek enjamlary üçin ösen CNC maşyn gural tehnologiýasyny ulanýarys, ýokary öndürijilik derejesi üçin pes ýerüsti çişlik
 • Uly ekskawator silindri (30-69t)

  Uly ekskawator silindri (30-69t)

  Bu önüm, NOK, SKF, Hallite we ş.m. ýaly markalardan getirilen möhürleýji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu has gowy möhürleme täsirine we berk berkligine eýe.Mundan başga-da, gaýtadan işlemek, awtomatiki elektroplatirlemek we reňklemek enjamlary üçin ösen CNC maşyn gural tehnologiýasyny ulanýarys, ýokary öndürijilik derejesi üçin pes ýerüsti çişlik
 • Arassaçylyk ýük awtoulag silindri

  Arassaçylyk ýük awtoulag silindri

  Bu önüm, NOK, SKF, Hallite we ş.m. ýaly markalardan getirilen möhürleýji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu has gowy möhürleme täsiri we has berk berkligi. Ösen CNC maşyn gurallary, gorizontal işleýiş merkezleri, kebşirleýiş robotlary, bölekleri arassalaýjy enjamlar, awtomatiki gurnama liniýalary, awtomatiki reňkleýiş enjamlary we ş.m. ulanylýar we önümçilik prosesinde 360 ​​dereje hil gözegçiligini üpjün etmek üçin gidrawliki silindrler ulanylýar.
 • Awto göteriji silindr

  Awto göteriji silindr

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
  CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.
 • Howa iş platformasy silindr

  Howa iş platformasy silindr

  Has gowy möhür basmagy we has berk tutanýerlilik getirmek üçin NOK, SKF, Hallite we beýleki markalardan getirilen möhürler bilen ýygnaň.
  CNC maşyn gurallary, awtomatiki örtük we reňk enjamlary bilen ösen tehnologiýa bilen işlemek, ähli bölekleriň aşaky gatlagynyň we has ýokary öndürijilik derejesini üpjün etmek üçin işlemek. Garaşmak üçin zarba täsir edip bilýän garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ösen ýörite bufer enjamy silindr işleýşinde rahat we ygtybarly işleýär.