Rulman

 • Sferik tekiz podşipnikler

  Sferik tekiz podşipnikler

  Sferik düzlük podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Sferik düzlük podşipnikleri, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäkli tizligi, ýönekeý gurluşy, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel ýük göterip bilýän iň täsirli rulman.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar
 • Metal-polimer öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Demir polimer öz-özünden ýaglaýjy rulman esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Metal polimer öz-özünden ýaglaýjy podşipnik, iň az sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäk tizligi, ýönekeý gurluş, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda eksenel göterip bilýän iň täsirli rulman. ýüklemek.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar.
 • Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler esasan radial ýük göterýär we şol bir wagtyň özünde radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär.Gurluşy ýönekeý we beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has ýokary önümçilik takyklygyny gazanmak aňsat, şonuň üçin köpçülikleýin önümçilik üçin amatly, önümçilik bahasy hem pes.Pes, iň köp ýaýran ulanyň.Metal-polimer marginal-ýaglaýjy podşipnikler, iň kiçi sürtülme koeffisiýenti, ýokary çäk tizligi, ýönekeý gurluşy, pes önümçilik bahasy, ýokary önümçilik takyklygyna ýetmek aňsat, esasan radial ýük göterýän we belli bir mukdarda göterip bilýän iň köp wekil rulman. eksenel ýük.Has uly radial arassalanylyşy saýlanylanda eksenel ýük göterijiligi ýokarlanýar
 • Metal öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Metal öz-özüni ýaglaýjy podşipnikler

  Metal öz-özi ýaglaýjy podşipnikler sürtülmäniň başlangyç ýaglaýyş filmini azaltmak, rulman hereketi ugrunda düzülen gaty çalgy ýaglaryny ulanmak, ýaglaýjy film emele getirmek, sürtülme koeffisiýentini gowulaşdyrmak we garşylygy berkitmek, bürünç garyndysyny ulanmak, mehaniki güýç bermek, gowulaşdyrmak täsir garşylygy we poslama garşylyk.
 • Metal marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Metal marginal-ýaglaýjy podşipnikler

  Demir gyrasy ýaglanan rulman gurluşy, öz-özüni ýaglamak we gowy ýadawlyga we tutga garşy häsiýetleri bolan bürünç / alýumin gurşun süzgüçli ergin.Önümi gowy mehaniki güýç bilen üpjün edýän we orta ýük we orta we pes tizlikli şertlerde ulanmak üçin amatly polat goldawy bar.Metal gyrasy ýaglanan rulman ergininiň oňat ýerleşdirilmegi, tozany tozanly ýerlerde we gap-gaçlaryň ýerleşýän ýerlerinde ulanmak üçin tozana çydamly häsiýetleri üpjün edýär.